Wat is Beweegkriebels?

Beweegkriebels is een methodiek die middels een training wordt aangereikt aan professionals die werkzaam zijn met kinderen van 0 tot 4 jaar zoals pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven. Met Beweegkriebels worden baby's, dreumesen en peuters uitgedaagd om (meer) te spelen en te bewegen. De werkwijze van Beweegkriebels kan worden toegepast binnen organisaties waar kinderen van 0 tot 4 jaar komen. Groepsleiding of begeleiders van de kinderen moeten toegerust zijn om met de kinderen spelenderwijs te bewegen. Beweegkriebels richt zich op de mogelijkheid om spelenderwijs beweegactiviteiten te integreren in de dagelijkse structuur voor peuters. Bewust bewegen met baby’s, dreumesen en peuters vraagt bijzondere vaardigheden zoals; creativiteit, begeleiding en spelinzicht. Beweegkriebels gaat in op het ontwikkelen van deze vaardigheden.

Doel training 

De training Beweegkriebels voor professionals geeft kennis van bewegen met jonge kinderen en leert vaardigheden om aantrekkelijke, verantwoorde en speelse beweegactiviteiten op te zetten en uit te voeren met kinderen van 0 tot 4 jaar. Hiermee wordt het mogelijk om bewegen structureel deel te laten uitmaken van het dagprogramma. De uitgangspunten van de training Beweegkriebels zijn:

  • Plezierbeleving: ervaren van plezier aan bewegen en spelen bij kinderen en groepsleiding, meespelen en stimuleren van kinderen in hun spel en bewegingsdrang;
  • Gebruik van andersoortig materiaal en creativiteit: het loslaten van standaard spelmateriaal geeft je als groepsleiding meer vrijheid om leuke en uitdagende activiteiten te bedenken met andersoortig materiaal zoals kranten, bakjes, bierviltjes, wasknijpers, dozen, ballen etc.;
  • Het combineren van praktijk en theorie: achtergrondinformatie omtrent de motorische ontwikkelen en hoe je een activiteit uitlegt. Elke activiteit wordt daadwerkelijk uitgevoerd en geëvalueerd;
  • Het uitleggen van een spel: speluitleg loopt als een rode draad door de training heen. Kinderen leren immers door te kijken en minder door alleen maar te luisteren;
  • Het loslaten van een vaste activiteitenstructuur: jonge kinderen kunnen nog niet in rijtjes op elkaar wachten en groepjes vormen, waardoor je als leidster beter kortdurende spelletjes kunt aanbieden. Jonge kinderen bewegen allemaal tegelijk, dit zorgt voor chaos die er juist ook mag zijn omdat je hierdoor leert dat chaos onderdeel van het spel kan zijn.

Contact

Wil je meer weten over Beweegkriebels? 
Anita Ruiter kan je er alles over vertellen. Je kunt haar bereiken via: 
Telefoon/WhatsApp: 06-20293922
Email: a.ruiter@sportbedrijfdeventer.nl