Bij Sportbedrijf Deventer werken enthousiaste vakleerkrachten in de rol van Sport en beweegcoach. De Sport en beweegcoaches organiseren hun lessen sport en bewegen op een aantrekkelijke en actieve manier waarin alle leerlingen mee kunnen bewegen. Naar wens en behoefte houden we ons bezig met naschools sporten en bewegen op het schoolplein. Naast het geven van lessen is er ruimte om groepsleerkrachten te coachen binnen het vak sport en bewegen. De Sport en beweegcoaches organiseren samen verschillende evenementen zoals bijvoorbeeld de Koningsspelen en de Groenste obstakelrun. Daarnaast zijn er lesprogramma’s ontwikkelt gericht op de gezonde leefstijl. Deze lesprogramma’s gaan vaak samen met thema’s die bij kinderen erg populair zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Go Ahead Eagles of de Olympische Spelen.

Op dit moment werken we samen met 33 basisscholen uit de gemeente Deventer. Kinderen zouden volgens de normen minimaal een uur per dag moeten bewegen. Met onze programma’s zorgen we hiervoor. Tijdens sporten en bewegen voeren de leerlingen oefeningen uit om de spieren en botten te versterken. Bewegen heeft een positieve invloed op de hersenactiviteit en de cognitieve onderwijsprestaties, bijvoorbeeld op het gebied van taal en rekenen. Voor meer informatie over een mogelijke samenwerking kunt u vrijblijvend contact op nemen met ondergetekende. Graag kom ik bij u langs om over de mogelijkheden te praten.

Contact

Wilt u meer weten over Bewegingsonderwijs? 
Sjors Lommerts kan u er alles over vertellen. U kunt hem bereiken via: 
Telefoon/WhatsApp: 06-11785825
Email: s.lommerts@sportbedrijfdeventer.nl