Wat is Iedereen Actief?

Het programma ‘Iedereen Actief’ regio Salland is verzekerd van de mogelijkheden om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking te laten sporten en participeren in de samenleving met mensen zonder beperkingen. Door alle ontwikkelingen is de stap naar integratie/ participatie binnen sportverenigingen gemaakt. Logisch vervolg is de inclusieve stap; samen op weg naar een inclusieve samenleving waarbij het normaal wordt dat iedereen mee kan doen. Een veilige omgeving waar we ons thuis voelen, samen opgroeien en samen deel uitmaken van de samenleving. Meer informatie is te vinden op www.iedereenactief.nl

Lees meer in ons tabloid!

Voor wie?

In een inclusieve samenleving ervaart niemand obstakels om mee te kunnen doen aan en in die samenleving. Iedereen - ongeacht zijn achtergrond of huidige situatie - hoort er vanzelfsprekend bij, ervaart dat hij welkom is en contact kan maken met zijn omgeving. We zijn vooral gericht op kwetsbare groepen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken.

Samen sporten en elkaar ontmoeten om elkaar beter te leren begrijpen!

Iedereen Actief on Tour

Sportverkenning, verbinding met SPORTcarrousel

  • Ontdek en doe mee! 17 deelnemende sportverenigingen presenteren hun sportaanbod en iedereen kan daar kennis mee maken.

Leer-/werkplekken en stageplekken

  • In samenwerking met speciaal en passend onderwijs. UWV en re-integratie/werktalent leerlingen uit het speciaal- en praktijkonderwijs, vinden hun stageplaats en vergroten daarmee de kans op werken (in de sport).

Toegankelijke samenleving voor iedereen en verbinding met de app

  • In samenwerking met maatschappelijk organisaties zetten we toegankelijkheidteams op die zich richten op de toegankelijkheid van de omgeving.

Ontmoeting mensen met en zonder beperking

  • Samen sporten en elkaar ontmoeten om elkaar beter te leren begrijpen.

De Deventer Sportploeg

Sporten is gezond en leuk om te doen. Het plezier dat de sporters van de Deventer Sportploeg hebben in het beoefenen van hun sport is groot. Ze zijn trots op de prestaties die ze leveren en ze genieten van de aandacht die ze krijgen.
Integratie en participatie zijn toverwoorden. Iedereen moet overal aan mee kunnen doen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De Stichting Deventer Sportploeg wil het mogelijk maken dat mensen met een (verstandelijke) beperking mee kunnen doen aan verschillende sporten in de stad. De Deventer Sportploeg heeft inmiddels veel ervaring opgedaan als het gaat om sporters met een (verstandelijke) beperking die ’gewoon’ meedoen bij een reguliere vereniging.
Dat vraagt om coaches en begeleiders die het leuk vinden om met deze groep te werken en die zich willen verdiepen in de speciale aanpak die daarvoor soms nodig is.
Allemaal zaken waarbij de Deventer Sportploeg kan en wil ondersteunen!

Meer informatie vind je hier.

Het verschil maken we samen!

Contact

Wil je meer weten over Iedereen Actief?
Kees van Hoof kan je er alles over vertellen. Je kunt hem bereiken via:
Telefoon/WhatsApp: 06-53676461
Email: k.vanhoof@sportbedrijfdeventer.nl

Partners