Wat is Iedereen Actief?

Ook in 2018 en 2019 is het programma ‘Iedereen Actief’ regio Salland verzekerd van de mogelijkheden om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking te laten sporten en participeren in de samenleving met mensen zonder beperkingen. Door alle ontwikkelingen is de stap naar integratie/ participatie binnen sportverenigingen gemaakt. Logisch vervolg is de inclusieve stap; samen op weg naar een inclusieve samenleving waarbij het normaal wordt dat iedereen mee kan doen. Een veilige omgeving waar we ons thuis voelen, samen opgroeien en samen deel uitmaken van de samenleving. Meer informatie is te vinden op www.iedereenactief.nl

Lees meer in ons tabloid!

Voor wie?

In een inclusieve samenleving ervaart niemand obstakels om mee te kunnen doen aan en in die samenleving. Iedereen - ongeacht zijn achtergrond of huidige situatie - hoort er vanzelfsprekend bij, ervaart dat hij welkom is en contact kan maken met zijn omgeving. We zijn vooral gericht op kwetsbare groepen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken.

Geplaatst door Iedereen Actief Ontdek en doe mee op Vrijdag 5 oktober 2018
Samen sporten en elkaar ontmoeten om elkaar beter te leren begrijpen!

Iedereen Actief on Tour

Sportverkenning, verbinding met SPORTcarrousel

  • Ontdek en doe mee! 17 deelnemende sportverenigingen presenteren hun sportaanbod en iedereen kan daar kennis mee maken.

Leer-/werkplekken en stageplekken

  • In samenwerking met speciaal en passend onderwijs. UWV en re-integratie/werktalent leerlingen uit het speciaal- en praktijkonderwijs, vinden hun stageplaats en vergroten daarmee de kans op werken (in de sport).

Toegankelijke samenleving voor iedereen en verbinding met de app

  • In samenwerking met maatschappelijk organisaties zetten we toegankelijkheidteams op die zich richten op de toegankelijkheid van de omgeving.

Ontmoeting mensen met en zonder beperking

  • Samen sporten en elkaar ontmoeten om elkaar beter te leren begrijpen.
Het verschil maken we samen!

Contact

Wil je meer weten over Iedereen Actief?
Kees van Hoof kan je er alles over vertellen. Je kunt hem bereiken via:
Telefoon/WhatsApp: 06-53676461
Email: k.vanhoof@sportbedrijfdeventer.nl

Partners