Kleine beurs? Dan is sporten toch mogelijk!

Stichting Leergeld

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. 

Ouders of verzorgers van kinderen in Deventer kunnen een beroep doen op Leergeld Deventer, als zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze regeling, lees dan hier verder. 

Rechtop!

Rechtop! is een project van de gemeente Deventer met als motto Meedoen! in Deventer. Meedoen! omdat het leuk en gezellig is, Meedoen! om uzelf te ontwikkelen en Meedoen! om uw talenten ten volle te benutten. Rechtop! wil iedereen de gelegenheid geven mee te doen en biedt daarvoor verschillende opties. Zo bestaat er de Rechtop! Beweging en is er de Rechtop Financiële Regeling.

Rechtop doorbreekt het isolement door ‘meedoen’ te stimuleren. Het is een beweging van en voor burgers. Iedereen kan meedoen. Bij ons staat de koffietafel centraal, dé ontmoetingsplek. De centrale vraag is: “Wat vind jij leuk om te doen?”en “Wat heb jij nodig om dit te realiseren?”  Er wordt niet voor de mensen gedacht. Aan de koffietafel gaan bezoekers, vrijwilligers en deelnemers met elkaar in gesprek, men wordt nieuwsgierig naar de activiteiten, helpt een keer mee en wordt steeds actiever. Meer informatie vind je op de website van Rechtop