Privacyverklaring sportindeventer.nl

Ons adres:

Sportbedrijf Deventer NV
Smeenkhof 12a
7429 AX Deventer
Telefoonnummer: 0570 – 659777
E-mailadres: info@sportbedrijfdeventer.nl

Algemeen

Wij hechten veel belang aan een nette omgang met persoonsgegevens. Wij zullen deze dan ook zorgvuldig verwerken en beveiligen. Bij de verwerking houden we ons aan de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens in de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring vertellen wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en gebruiken en met welk doel we dat doen. Wij adviseren u deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Persoonsgegevens

Door een bezoek aan onze websites worden bepaalde gegevens bij ons achtergelaten. Dit kunnen persoonsgegevens zijn, die direct of indirect naar u te herleiden zijn, te denken valt aan uw naam en e-mailadres. Deze, met een asterisk (*) gemarkeerde gegevens, zijn de basisgegevens. Zonder deze gegevens kunt u geen profiel aanmaken, de overige gegevens zijn optioneel.

Als u een profiel heeft aangemaakt kunt u per website binnen uw profiel extra opties kiezen of extra gegevens invullen. Dit kan verschillen per website.

 • Gegevens die uw voorkeur aangeven: bijvoorbeeld welke thema’s, sporten of tags u interessant vindt;
 • Gegevens die iets zeggen over uw achtergrond: bijvoorbeeld tot welke doelgroep u behoort of hoe vaak u sport;
 • Gegevens over de (sport)activiteit waarvoor u zich aanmeldt;
 • Telefoonnummer en noodnummer: deze kunt u invullen in uw profiel. Als u zich inschrijft voor een activiteit, dan kan de sportaanbieder contact met u opnemen of kan de sportaanbieder het noodnummer bellen als er iets met u gebeurt tijdens de activiteit.

Dit zijn de ‘ Extra Gegevens’.

Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons heeft opgegeven en wij gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor die doeleinden waarvoor u de gegevens ter beschikking gesteld heeft, tenzij anders aangegeven in deze verklaring.
We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van onze taken.

Aangezien wij gegevens op basis van uw toestemming verwerken, kunt u ook te allen tijde uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen. Wij zullen dan de gegevens die herleidbaar naar u zijn niet langer verwerken en uw account verwijderen. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Welke gegevens hebben we van u

U bepaalt zelf welke gegevens we van u mogen gebruiken en waarvoor. Wij houden alles graag transparant. Wilt u weten welke gegevens we van u hebben?

U heeft de mogelijkheid uw gegevens in te zien, aan te passen of op elk gewenst moment te laten verwijderen. In dat laatste geval halen we al uw gegevens uit onze bestanden en zullen u niets meer sturen. Uitzondering hierop is de naleving van wettelijke verplichtingen die ons kunnen noodzaken de gegevens te bewaren.

Het verzoek uw gegevens in te zien kan alleen schriftelijk gedaan worden via privacy@sportbedrijfdeventer.nl en zal door ons binnen vier weken worden verwerkt. Om misbruik te voorkomen, kunnen we u daarbij vragen om u te identificeren.

Als de gegevens die wij van u in ons systeem hebben niet kloppen, kunt u ons verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen.

Als u vermoed dat wij misbruik maken van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Doeleinden: Waarom verwerkt Sportbedrijf Deventer uw (persoons)gegevens?

Sportbedrijf Deventer verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om een leeftijdscheck te kunnen uitvoeren;
 • om u in contact te kunnen brengen met sportclubs of andere derde partijen, en u in dat kader eventueel Basisgegevens en/of Extra Gegevens met deze sportclubs of andere derde partijen zal delen, mits u zichzelf daarvoor aanmeldt of hiervoor extra expliciete toestemming hebt gegeven (bijvoorbeeld door u in te schrijven voor een sportactiviteit op het platform);
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • voor het verbeteren van het platform en dienstverlening van Sportbedrijf Deventer;
 • om u eventuele evaluaties (voor marketingonderzoek) te kunnen sturen;
 • voor het aan u kunnen verzenden van de digitale nieuwsbrieven en relevante berichten (additionele (promotionele) e-mails), al dan niet gepersonaliseerd op basis van uw Basisgegevens, Extra Gegevens en/of uw klikgedrag (dit verzenden wij alleen als u zich hiervoor expliciet hebt aangemeld op de website, waarvoor u zich ook weer kunt uitschrijven);
 • voor statistische doeleinden.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om de website te beschermen tegen ongewenste activiteiten door hackers of andersoortig misbruik. We hebben bijvoorbeeld een beveiligde verbinding door middel van een SSL-certificaat, waarmee u veilig kunt internetten.

De beveiliging van de apparatuur die u gebruikt om onze website te bezoeken valt onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Nieuwsbrief

Bij het aanmelden voor uw sportprofiel of door middel van het aanmelden van de nieuwsbrief Sport in Deventer - clubbase heeft u toestemming gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Hiermee houden wij u op de hoogte van wat het platform Sport in Deventer u te bieden heeft. De gegevens die u hier achterlaat worden alleen gebruikt voor het versturen van deze nieuwsbrief en zullen niet aan derden worden overhandigd.

Hoe kan ik mij uitschrijven?

U kunt zich op twee manieren uitschrijven voor de nieuwsbrief:

 1. door gebruik te maken van de opt-out die in elke nieuwsbrief is opgenomen
 2. door in uw Sportprofiel de optie van de nieuwsbrief uit te klikken.

Heeft u zich ingeschreven voor meerdere nieuwsbrieven van verschillende Websites en wilt u ze allemaal stop zetten? Dan kunt u zich per nieuwsbrief uitschrijven.

Eenmaal uitgeschreven voor een nieuwsbrief, dan zult u de relevante berichten (additionele (promotionele) e-mails) ook niet meer ontvangen.

Contactformulier

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier, worden de daar achterlaten gegevens puur en alleen gebruikt om antwoord te kunnen geven op uw vraag of opmerking.

Verstrekking aan derden

In sommige gevallen is het nodig om anderen in te schakelen om persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden “verwerkers” genoemd.

Deze verwerkers handelen onder onze verantwoordelijkheid. Zij mogen de gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor wij ze ter beschikking hebben gesteld. Wij hebben met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst opgesteld.

Bij deze “derden” kunt u denken aan drukkerijen, hosting providers en leveranciers van online-tools, waarmee we onder andere de nieuwsbrief versturen.

Websites of diensten van derden

Deze verklaring geldt enkel en alleen voor de websites http://www.sportindeventer.nl en https://sportindeventer.nl/clubbase . Websites of diensten van derden die door middel van links aan onze website gekoppeld zijn, vallen hier niet onder. Hiervoor raden wij u aan de privacyverklaring van de betreffende website zelf door te nemen.

Cookies

Op onze website maken we gebruik van cookies. Hoe wij hier mee omgaan, staat omschreven in een aparte cookieverklaring.